விங்ஸ் சிம்னி.

Chinese & Tandoori Restaurant.

1-A, புது நத்தம் ரோடு, மதுரை - 625002.

போன்: 0452 2539926