பனைமரத்து பிரியாணி கடை.

100 வருட பாரம்பரிய அசைவ உணவகம். பிரியாணி இங்கே ஸ்பெஷல்.

சிந்தாமணி ரோடு, மதுரை.