சென்னை குல்ஃபீ.

Kulfi Ice Cream Shop.

51, வாசு நகர், புது நத்தம் ரோடு, மதுரை - 14.
போன்: 0452 - 4991515